Đăng nhận xét

  1. Ad cho em hỏi trên tai nghe ngay chỗ mic có chứ N và AP có thể gạt qua lại.. em chưa biết ký hiệu N AP là gì mong chỉ giúp em với

    Trả lờiXóa
  2. Ad cho em hỏi trên tai nghe ngay chỗ mic có chứ N và AP có thể gạt qua lại.. em chưa biết ký hiệu N AP là gì mong chỉ giúp em với

    Trả lờiXóa

 
Top